راهنمایی و آموزش‌های باشگاه مشتریان

  • تفاوت پشتیبانی و وظایف
    در زمانی که در سیستم پروژه جاری و در حال پیشرفت وجود دارد، پروژه شما در مرحله اجرایی قرار دارد و پشتیبانی برای پروژه‌‌های اجرایی تعریف نمی‌شود. برای پروژه‌های جاری به جا...
  • تعریف وظیفه جدید (تسک)
    به منظور تعریف وظیفه (تسک) جدید:۱) باید از منوی اصلی (نوار بالایی) گزینه پروژه‌ها را انتخاب نمود۲) پروژه‌ی جاری (پروژه‌ای که در حالت اجرایی قرار دارد) انتخاب کنید، این پروژه معمولا دارای وضعیت ...