تفاوت پشتیبانی و وظایف


در زمانی که در سیستم پروژه جاری و در حال پیشرفت وجود دارد، پروژه شما در مرحله اجرایی قرار دارد و پشتیبانی برای پروژه‌‌های اجرایی تعریف نمی‌شود.

برای پروژه‌های جاری به جای ایجاد تیکت پشتیبانی باید وظیفه جدید تعریف شود.

برای تعریف وظیفه جدید از این راهنما استفاده کنید

آیا این مقاله مفید بود؟  • تعریف وظیفه جدید (تسک)
    به منظور تعریف وظیفه (تسک) جدید:۱) باید از منوی اصلی (نوار بالایی) گزینه پروژه‌ها را انتخاب نمود۲) پروژه‌ی جاری (پروژه‌ای که در حالت اج...