تعریف وظیفه جدید (تسک)


به منظور تعریف وظیفه (تسک) جدید:

۱) باید از منوی اصلی (نوار بالایی) گزینه پروژه‌ها را انتخاب نمود

۲) پروژه‌ی جاری (پروژه‌ای که در حالت اجرایی قرار دارد) انتخاب کنید، این پروژه معمولا دارای وضعیت در حال پیشرفت است.۳) در پروژه جاری امکان ایجاد وظیفه جدید وجود دارد۴) هم چنین لیست فازها و وظایف هر پروژه و وضعیت هریک به شرح زیر قابل مشاهده است


آیا این مقاله مفید بود؟  • تفاوت پشتیبانی و وظایف
    در زمانی که در سیستم پروژه جاری و در حال پیشرفت وجود دارد، پروژه شما در مرحله اجرایی قرار دارد و پشتیبانی برای پروژه‌‌های اجرایی تعریف نمی&z...