نحوه تنظیم مشخصات سرور ایمیل


لطفا به منظور تنظیم مشخصات Outlook مطابق تصاویر زیر عمل نمایید
و برای تنظیم مشخصات در گوشی ها همراه از مشخصات زیر بهره گیرید:


نکات لازم به تاکید مجدد:

1) آدرس username با آدرس ایمیل با پسوند کامل @+ آدرس دامنه باشد
2) در حالت تغییر پورت از ssl استفاده نشود یا در صورت استفاده، گواهینامه نامعتبر ارائه شده توسط سرور را تایید فرمایید

آیا این مقاله مفید بود؟