راهنمایی و آموزش های عمومی 4

مقالات به جهت آموزش نکات عمومی و لازم برای کار کردن و مدیریت با سیستم های دیجیتال و آنلاین در این بخش قرار می گیرد

راهنمایی و آموزش‌های باشگاه مشتریان 2

موارد و نکات لازم برای تعریف تسک و آگاهی از وضعیت پروژه جاری و پشتیبانی‌های انجام گرفته شده